• Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği programlarının ülkemizde uygulanmasının etkinliğinin artırılması ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılara tüm programların birlikte tanıtımın yapılması amacıyla uygulanmakta olup, proje kapsamında Avrupa Birliği Programlarına ilişkin çalıştaylar gerçekleştirilecektir.
  Duyurular Arşivi 18 Mart 2016 Cuma / detaylı bilgi
 • 29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe green Kamu Tanışmazlarının Yatırımcılara Tahisisine ilişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Yönetmelik ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-2 'de yer alan bölge bazında desteklenecek sektörler için aşağıda belirtilen taşınmaz üzerine yatırımcı lehine 49 (kırkdokuz) yıl süreli irtifak hakkı tesis edilecektir.
  Duyurular Arşivi 14 Mart 2016 Pazartesi / detaylı bilgi
 • T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde personel alımı ilanına çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  Duyurular Arşivi 19 Şubat 2016 Cuma / detaylı bilgi
 • Kadın, Genç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı’nın, bu hedef kitleler için geliştirilen STK projelerine yönelik uyguladığı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurular 4 Ocak 2016 itibariyle başlayıp, 26 Şubat 2016 tarihinde sona erecektir.
  Duyurular Arşivi 04 Şubat 2016 Perşembe / detaylı bilgi
 • T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde personel alımı ilanına çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  Duyurular Arşivi 15 Ocak 2016 Cuma / detaylı bilgi
Yayınlar ve Dokuman Arşivi
Kalkınma Kurulu Üyeliği Başvurusu
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kalkınma Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitiminden sonraki dönemde Kalkınma Kurulunda yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar aşağıda sunulan form ile 13 Mayıs 2016 tarihine kadar talepte bulunabilirler.detaylı bilgi