Yayınlar ve Dokuman Arşivi
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) ve Teknik Destek Programları İlanı
Ajansımız, TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda hazırlanan 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) ve Teknik Destek (TD) Programları kapsamında 01.02.2016 tarihi itibarıyla proje kabulüne başladı.detaylı bilgi